تصویب ۱۰هزار میلیارد ریال برای حوزه درمان کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت؛  استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: مدیران بهداشت و درمان این استان برای جذب حدود ۱۰هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب شده در سفر دوم هیات دولت تلاش کنند. به گزارش پیک ملت: علی احمد زاده در همایش تجلیل از پرستاران بیمارستان شهید جلیل یاسوج، افزود: حدود ۱۰هزار میلیارد ریال اعتبار در سفر دوم رییس جمهور