مطالبه داوطلبان آموزگاری به نتایج آزمون از رئیس جمهور

پیک ملت؛  جمعی از پذیرفته‌شدگان مرحله‌ی اول آزمون استخدامی آموزگاری ماده ۲۸ بابت آنچه که ارزیابی سلیقه‌ای و ناعادلانه‌ای در حق تعداد زیادی از داوطلبان در مرحله دوم آزمون نامیده، مدعی احقاق حقوق شان گردیده و دستور رسیدگی به این مسئله را مستقیماً مطالبه نموده اند.  به گزارش پیک ملت، جمعی از پذیرفته‌شدگان مرحله‌ی اول