فضا سیاسی در دانشگاه بسته نیست/ استقبال دانشگاه از مناظرات نامزدهای انتخاباتی/ افزایش اعضای هیات علمی

پیک ملت؛  رئیس دانشگاه یاسوج گفت:فضا سیاسی در دانشگاه بسته نیست و حتی امتیازهایی برای برنامه‌های چنین برنامه هایی دیده شده است. به گزارش پیک ملت،بهادرکرمی در نشست با خبرنگاران افزود؛ در آستانه انتخابات مجلس دانشگاه ضمن حفظ استقلال در خدمت تمامی دیدگاهها و گروههای سیاسی برای روشنگری و سخنرانی خواهد بود و محدودیتی در