بهره برداری از یک پروژه بهداشتی مهم در شهرستان کهگیلویه تا پایان بهمن ماه سالجاری/ تداوم بازدیدهای شهرستانی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان به همراه مدیر منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه به صورت سرزده از پروژه های بهداشتی و درمانی شهرستان های کهگیلویه، چرام و لنده بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه؛ ابوالفضل دهبانی زاده هدف از این بازدید را بررسی چالش ها، مسائل و کمبودهای شهرستانی با