مبادله تفاهم‌نامه طرح مدد بین دانشگاه یاسوج و خیر نیک‌اندیش مصطفی قلم‌چی

پیک ملت، تفاهم‌نامه طرح مدد (مهارت و درآمد دانشجویی) با دانشگاه یاسوج، در محل ستاد خیرین وزارت علوم، بین بهادر کرمی رئیس دانشگاه یاسوج و مصطفی قلم چی خیر و طراح طرح مدد، مبادله شد. به گزارش پیک ملت، به نقل از روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه یاسوج، قلم‌چی خیر و طراح