دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان:مالکان اراضی جهت اثبات مالکیت خود به ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند

پیک ملت؛  ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت؛ مالکان اراضی جهت اثبات مالکیت خود به ثبت اسناد و املاک مراجعه نمایند بازدید سرزده مسئولان قضایی از اداره کل ثبت اسناد و املاک در استان کهگیلویه وبویراحمد  بسیاری از اراضی و املاک فاقد سند رسمی و ثبتی هستند و همین موضوع باعث ایجاد