اضافه دریافتی خودروسازان به جیب مشتریان برگشت

  پیک ملت؛  مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت 10 هزار میلیارد ریالی یک شرکت خودرو ساز داخلی و بازگرداندن 259 میلیارد ریال به خریداران خبر داد. به گزارش پیک ملت؛  شهرام محسنی گفت: شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف یک شرکت خودرو ساز برای