خدمت‌رسانی گروه های جهادی بسیج دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای یاسوج به مناطق کمتر برخوردار

پیک ملت،  مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای خدمت‌رسانی گروه های جهادی بسیج دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای یاسوج به مناطق کمتر برخوردار را تشریح کرد. به گزارش پیک ملت،  سیدهانی هاشمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای یاسوج اظهار کرد: گروه های جهادی رهپویان خاکی و شهید عمادالاسلام تقوی