کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در ده ماهه امسال

پیک ملت؛ مدیر کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد از کاهش 4 درصدی فوتی های ناشی از سوانح رانندگی در ده ماهه امسال در استان خبر داد. به گزارش پیک ملت؛ مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: مجموع متوفیان ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی استان در ده ماهه امسال، 195 نفر بوده