اعلام زمان ارسال و پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان

پیک ملت؛ مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارفرمایان تا پایان آخرین روز ماه بعد فرصت دارند لیست حق بیمه کارکنان خود را به شعب تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه آنان را نیز پرداخت کنند. به گزارش پیک ملت؛ رسول چراغ سحر گفت: بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان باید برای