بازدید ۵٠ هزار نفر گردشگر و زائر از مرقد مطهر حضرت بی بی حکیمه در طرح نوروزی آرامش بهاری

بپیک ملت،  ارگاه مطهر حضرت بی بی حکیمه میزبان بیش از پنجاه هزار نفر زائر و گردشگر مذهبی در طرح نوروزی آرامش بهاری بهگزارش پیک ملت،  اله کس نجیبی فرد رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گچساران گفت: بقعه متبرکه امامزاده بی بی حکیمه سلام الله علیها دختر بلافصل امام موسی کاظم علیه در