معدوم سازی محموله جگر مرغ غیربهداشتی در یاسوج

پیک ملت؛ ۶۰۰ بسته جگر و سنگدان مرغ غیربهداشتی در یاسوج معدوم شد. به گزارش پیک ملت، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: در راستای نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه موادخام دامی، بازرسان بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد محموله جگر و سنگدان که در شرایط کاملا غیربهداشتی نگهداری می‌شد را شناسایی و