گلریزان کمک به آزادی زندانیان در گود پهلوانی یاسوج برگزار شد

پیک ملت؛ همزمان با هفته بزرگداشت ترویج فرهنگی پهلوانی و زورخانه ای ، ورزشکاران کشتی پهلوانی یاسوج اقدام به گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نمودند. به گزارش پیک ملت؛ در گرامیداشت هفته ترویج فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای به همت هئیت کشتی پهلوانی و همکاری وهمراهی ستاد دیه استان جشن گلریزان