دبیر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج-دنا مطرح کرد؛  رضایتمندی اعضای هیات انتخاب و داوری از کیفیت آثار

پیک ملت؛ امین درخشان دبیر شصت ‌و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج-دنا درباره این دوره از جشنواره، کیفیت آثار و برگزاری جشنواره‌های فیلم کوتاه تهران و منطقه‌ای توضیح داد. به گزارش پیک ملت؛ امین درخشان دبیر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج-دنا درباره این دوره از جشنواره، کیفیت آثار و برگزاری جشنواره‌های فیلم کوتاه