درخشش دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد در چهارمین جشنوراه ملی جهادگران

پیک ملت، دانشجویان جهادگر استان کهگیلویه و بویراحمد در چهارمین جشنوراه ملی جهادگران خوش درخشیدند. به گزارش پیک ملت، اختتامیه چهارمین جشنواره ملی جهاد گران در استان تهران، مجتمع ۱۳ آبان برگزار شد، این جشواره با حضور مسئولین و مقامات کشوری از آثار برتر در بخش تخصصی، ادبی وهنری تجلیل و تقدیر به عمل آمد.