جسد زن مفقود شده در ارتفاعات یاسوج پیدا شد

پیک ملت ؛ جسد زن ۴۵ ساله دارای معلولیت ذهنی که از تاریخ ۳۰ بهمن مفقود شده بود پس از چند روز در یکی از کوههای جنوبی اطراف شهر یاسوج پیدا شد. به گزارش پیک ملت، بنابر اطلاعات دریافتی ازخانواده و بستگان زن فوت شده به این پایگاه خبری ، جسد زن ۴۵ ساله معلول