رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

پیک ملت، طی حکمی از سوی وزیر بهداشت و درمان،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. به گزارش پیک ملت، طی حکمی از سوی بهرام عین الهی وزیر بهداشت و درمان،دکتر سعید جاودان سیرت به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.       دکتر جاودان سیرت