با دستور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ شورای عالی نظارت بر بهداشت ودرمان دانشگاه تشکیل شد/ برخورد قاطع قانونی با هرگونه سهل انگاری در ارائه خدمات مراکز درمانی

پیک ملت؛  با دستور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه وبویراحمد شورای عالی نظارت بر بهداشت ودرمان در این دانشگاه تشکیل شد به گزارش  پیک ملت؛  برای پیشگیری از وقوع هر گونه سهل انگاری در ارائه خدمات مطلوب به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و بیمارستان ها به دستور سرپرست دانشگاه شورای