صدور سند تک برگ رایگان برای اراضی کشاورزی روستایی

پیک ملت؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای اراضی کشاورزی زراعی روستاهای دارای سند ثبتی ، سند تک برگ به صورت رایگان صادر می‌شود. به گزارش پیک ملت، بابایی در نشست شورای قضایی استان بر همراهی دهیاری‌ها و بنیادمسکن برای صدور سندتک برگ در روستاها تاکید کرد و گفت: اتمام ۱۰۰ درصدی