توضیحات دادستان عمومی شهرستان کهگیلویه در خصوص تیراندازی به ماموران انتظامی

پیک ملت،  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در خصوص اتفاق بامداد امروز در شهر دهدشت گفت:تمامی دستورات قضایی راجع به شناسایی هویت و محل اختفا ضاربین صادر شده است. به گزارش پیک ملت؛ سعید کریمی زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه گفت:ساعت ۴ بامداد امروز جمعه خبری مبنی بر تیراندازی به دو مامور