سوء قصد و تیراندازی به وکیل پایه یک دادگستری در حومه شهر یاسوج

  پیک ملت،  صبح امروز در شهر مادوان علیاء به سمت یک وکیل دادستری تیراندازی شد. به گزارش پیک ملت، به روایت شاهدان عینی و بستگان مضروب، صبح امروز در خیابان آزادی،شهر مادوان  آقای  «الف ص» وکیل پایه یک دادگستری در حین خروج از منزل و سوار شدن به خودرو خود، از پشت سر مورد