آغاز توزیع کود با قیمت دولتی برای نشاء برنج

پیک ملت؛  معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کود به اندازه کافی در انبار‌های استان وجود دارد. به گزارش پیک ملت؛ حصار معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه وزارت خانه کشت برنج را در برخی استان ها ممنوع کرده بود، گفت: کشت برنج در این استان در حاشیه رودخانه