تقدیر از رئیس سازمان تعزیرات برای ایجاد عدالت اقتصادی

تقدیر از رئیس سازمان تعزیرات برای ایجاد عدالت اقتصادی معاون اجرایی رئیس جمهور با اهدای لوح از تلاش احمد اصانلو در برقراری عدالت اقتصادی در راستای توسعه و تولید محصولات ملی قدردانی کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اهدای