برخورد تعزیرات با عرضه کنندگان خارج از شبکه مرغ تنظیم بازار

  پیک ملت، پرونده عرضه خارج از شبکه مرغ تنظیم بازار در شعبه پنجم بدوی تعزیرات یاسوج به جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریالی و توزیع کالا در شبکه رسمی به ایشان ابلاغ شد. به گزارش پیک ملت: پرونده این واحد صنفی در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی با توجه به اینکه این