صدور حکم قضایی برای مشاور املاک متخلف

  پیک ملت؛  مشاور املاک متخلف برای اخذ وجه اضافه و حق کمیسیون به بازگرداندن 770 میلیون ریال در حق شاکی و جنبه عمومی در تعزیرات حکومتی کهگیلویه محکوم شد. به گزارش پیک ملت؛ سید حمزه لقمانی گفت: پرونده شاکی خصوصی از یک واحد صنفی مشاور املاک برای اخذ وجه اضافه به عنوان کمیسون فروش