مجازات سنگین برای مرغداری متخلف

پیک ملت، مرغداری متخلف در شهرستان دنا به پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. به گزارش پیک ملت،  رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دنا گفت: پرونده مرغداری متخلف با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی تشکیل و به تعزیرات حکومتی دنا ارسال شد. مصطفی دانش گفت: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه این واحد