با حضور مشاورین وزرا در امور ایثارگران انجام شد؛ نشست دستگاههای تابعه وزارت تعاون،  کار، و رفاه اجتماعی در کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت،  نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کهگیلویه و بویر احمد با حضور مشاورین وزراء در امور ایثارگران در کهگیلویه وبویراحمد با هدفت رسیدگی به مشکلات خانواده شهدا و ایثارگر برگزار شد.   به گزارش پیک ملت،به نقل از روابط عمومی بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر