افزایش خدمات بیمه سلامت؛ اضافه شدن ۲ دهک دیگر به بیمه شدگان سلامت

  پیک ملت؛  ۲ دهک دیگر به جمعیت بیمه شدگان بیمه سلامت اضافه و تمدید قرارداد موسسات درمانی نیز الکترونیکی شد. به گزارش پیک ملت، سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان از اضافه شدن دو دهک دیگر به جمعیت بیمه رایگان استان خبر داد و گفت: علاوه بر سه دهک اول جامعه که پارسال بیمه