ریزش سقف بخش دیالیز بیمارستان شهید جلیل یاسوج

پیک ملت؛ رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت: سقف بخش دیالیز این بیمارستان ریزش کرد. به گزارش پیک ملت”امیر عنبری” در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص جزئیات ریزش سقف بخش دیالیز بیمارستان شهید جلیل یاسوج طی روز گذشته افزود: بعد از نشتی لوله‌های آب در طبقه منهای یک، به سرعت شیرهای ورودی آب به