بیمارستان شهید بهشتی یاسوج مرکز قطب درمان بیماران سرطانی در استان می شود

پیک ملت،  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان گفت؛  بیمارستان شهید بهشتی یاسوج مرکز قطب درمان بیماران سرطانی در استان می شود. به گزارش پیک ملت،در نشستی که با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی،و مدیران مالی،بودجه،پشتیبانی، فنی دانشگاه و به میزبانی بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد، در ابتدا دکتر فاطمه وفاپور سرپرست بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به