مرکز آموزش بهورزان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

پیک ملت؛  ساختمان مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت کهگیلویه وبویراحمد افتتاح شد. به گزارش پیک ملت؛  سید جواد هاشمی مهر دوشنبه در آیین افتتاح این مرکز گفت: عملیات احداث این پروژه در سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در سفر اول دولت به استان ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما در دولت سیزدهم