دستگاه های خدمات رسان کهگیلویه وبویراحمد در آزمون برف رفوزه شدند/ مردم به شرکت برق و آب و فاضلاب نمره صفر دادند/ آش آنقدر شور شد که خان هم فهمید

  پیک ملت، چند سالی میشد که که مردم استان کهگیلویه وبویراحمد به خصوص شهر یاسوج به واسطه قرارگرفتن در دامنه دنای همیشه سپید پوش رنگ سپید برف که همچون لباس چین چین عروسی  چهره شهر را گلگون و متحول میکرد ، انقدر که همه را ذوق زده میکرد،  را ندیده بودند سالها بود که