بهره برداری از ایستگاه برق دژکوه شهرستان کهگیلویه

مدیر عامل شرکت برق کهگیلویه وبویراحمد گفت؛ ایستگاه دژکوه در شهرستان کهگیلویه با ظرفیت ۶ فیدر به بهره برداری رسید به گزارش پیک ملت؛ محمد مرادی افزود؛ ایستگاه دژکوه در شهرستان کهگیلویه با ظرفیت ۶ فیدر که ۳فیدر آن مختص شهرستان لنده و به منظور کاهش طول فیدرهای قبلی و کم کردن بار فیدرهااست به