کفالت ۲۵۰ نفر حامی در سال گذشته از ایتام منطقه یک یاسوج

رییس کمیته امداد منطقه یک یاسوج از،  کفالت ۲۵۰ نفر حامی در سال گذشته از ایتام منطقه یک یاسوج، خبرداد. به گزارش پیک ملت،مصیب حیدری افزود؛  کمیته امداد منطقه یک از ابتدای سال گذشته تا کنون با مساعدت شما بزرگواران تعداد ۲۵۰حامی به حامیان خود اضافه وجمع حامیان به ۱۰۲۰ نفر رسیدکه این تعداد حامی