جان بخشی کودک سی سختی به بیماران نیازمند

پیک ملت،  بهنام ۷ ساله به ۳ بیمار نیازمند پیوندعضو، جان دوباره بخشید. به گزارش، پیک ملت، مسئول هماهنگی تیم پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ۳ عضو بدن کودک ۷ ساله ساکن روستای گندی خوری سی سخت که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهداء شد. سعیدی