سرپرست معاونت هماهنگی‌ امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

پیک ملت،  سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد طب حکمی از سوی استاندار منصوب شد. به گزارش پیک ملت، طی حکمی از سوی سیدعلی احمدزاده، استاندار کهگیلویه و بویراحمد عیسی شهامت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری این استان منصوب شد. عیسی شهامت، مدیرکل امور شهری، مدیرکل فنی استانداری و