به عمل کار برآید به شعار نیست؛ پدر پایتخت طبیعت با ثبت نام وارد رقابت انتخاباتی شد

پیک ملت،  همزمان با چهارمین روز نام نویسی نامزدهای انتخاباتی، محمد بهرامی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، باانجام فرایند ثبت نام خود به صورت اینترنتی حضورخودرا جهت در این دوره از انتخابات اعلام کرد. به گزارش پیک ملت، دکتر محمد بهرامی دانش آموخته ی رشته مدیریت از معتبرترین دانشگاه کشور ، استاد دانشگاه