قول هایی که عملی نمی شوند به مردم ندهید/ حکم هیچ نخبه ای لغو نمی شود / اولویت ما ایجاد اشتغال برای کسانی است که دستشان به جایی بند نیست

پیک ملت؛ محمد بهرامی فعال سیاسی،اجتماعی در جمع مردم کریک ضمن تقدیر از اهالی محترم سادات و طایفه سرکوهکی دهستان کهریک به تشرح برنامه های خود پرداخت و گفت آنچه که امروز باعث عقب ماندگی این استان و عدم اشتغال جوانان این منطقه شده است سوء مدیریت است . به گزارش پیک ملت؛ بهرامی اظهار