دعوت رئیس دانشگاه یاسوج از نامزدهای انتخاباتی / مطالبگری دانشجویان از نامزدها

پیک ملت؛ رئیس دانشگاه یاسوج به منظور افزایش شور و نشاط و میزان مشارکت انتخاباتی از همه نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با سلیقه های مختلف سیاسی و در هر سه حوزه انتخابیه دعوت کرد تا در فضایی صمیمی، علمی و دانشگاهی ضمن ارایه برنامه های راهبردی و عملیاتی خود پاسخگوی مطالبه های دانشجویی