بهرامی درجمع مردم بخش کبگیان؛ مردم آگاه باشند اگر جایی این روزها پروژه ای تعریف شد فریب است/ اولویت ما اشتغال محرومان و برگشت نخبگان فراری به استان  / انتظار ما از مردم مشارکت در انتخابات و حمایت آیت الله ملک حسینی است

پیک ملت؛ محمد بهرامی کاندیدای دور دوازدهم مجلس شوری اسلامی با تاکید بر این مهم که مردم آگاه باشند، هر جایی که این روزها پروژه تعریف کردند بدانید که فریب است گفت؛ اگر مسئولی نمی‌تواند برای مردم کاری انجام دهد حداقل صادقانه با آنها رفتار کند. شان و شخصیت و عزت نفس این مردم بالاتر