سالانه ۳٠٠٠دانش آموز به مدارس یاسوج افزوده می شود

پیک ملت؛ مدیر آموزش و پرورش بویراحمد گفت؛  سالانه بیش از سه هزار نفر دانش آموز به مرکز استان در شهر یاسوج به جهت تحصیل افزوده می شود. به گزارش پیک ملت، کورش دلشاد در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش که در سال جاری برگزار شده است افزود؛ در سال تحصیلی جدید اگه در