مجوز تاسیس ۵ مدرسه‌ نمونه دولتی و شبانه‌روزی درکهگیلیویه و بویر احمد با هدف توسعه عدالت آموزشی

پیک ملت،  معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد از صدور مجوز تأسیس و راه اندازی مدارس نمونه دولتی شبانه روزی در سه شهرستان استان خبر داد به گزارش پیک ملت؛محمدجمالی آرند گفت : با پیگیری‌های وزارتی و کار کارشناسی به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و ایجاد فرصت‌های مناسب آموزشی وتربیتی