مسئول سازمان دانش آموزی استان؛  آمادگی لازم برای ساماندهی رانندگان سرویس مدارس را داریم/ عذر خواهی عضو شورای شهر یاسوج از عدم ساماندهی حمل و نقل مدارس/ مسئول واحد اتوبوسرانی یاسوج؛ تنها شهری که سرویس حمل و نقل دانش آموزی را اجرا نکرده شهر یاسوج است

پیک ملت، ارگروه حمل و نقل دانش آموزی  در آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد تشکیل شد. به گزارش پیک ملت؛ مدیر آموزش و پرورش بویراحمد در ابتدای این نشست گفت: یکی از مشکلات در واقع ابر جالش در سال تحصیلی 1403-1402 حمل و نقل دانش آموزی بود و همچنان برای سال تحصیلی جدید با این