مدیران مدارس غیر دولتی موظفند پوستر دریافتی شهریه را در دید عموم در مدرسه نصب کنند

پیک ملت؛ رئیس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: مدیران و موسسان مدارس غیر دولتی موظفند پوستر دریافتی شهریه را در دید عموم در مدرسه نصب نمایند. به گزارش پیک ملت؛  عبدی صفایی نیک گفت: مدارس غیردولتی دارای یک شهریه مصوب و سه شهریه مکمل و فوق برنامه درسی و