معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :  صدور مجوز استخدام نیروی خدماتی مدارس در حال پیگیری است

  پیک ملت؛  معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت : با رایزنی صورت گرفته میان وزرات آموزش و پرورش با سازمان امور استخدامی کشور صدور مجوز استخدام نیروی خدماتی برای مدارس در حال پیگیری است. به گزارش پیک ملت، قاسم احمدی لاشکی با اشاره به کمبود شدید سرایدار و نیروهای خدماتی