شرکت ۳۰ نفر از زندانیان زندان مرکزی یاسوج در مراسم اعتکافمراسم

پیک ملت، همزمان با ایام البیض ماه رجب المرجب و در راستای برنامه های فرهنگی و تربیتی، مراسم اعتکاف زندانیان به عنوان «پنجره ای رو به آسمان» به مدت سه روز در زندان مرکزی یاسوج آغاز شده است. به گزارش پیک ملت، افشین نارکی رئیس زندان مرکزی یاسوج با اعلام این خبر گفت: همزمان با