سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خبرداد؛  دستگیری ۶ فعال سیاسی فضای مجازی

پیک ملت؛  سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای  از شناسایی و دستگیری 6 عنصر شبکه سازماندهی اغتشاشات و محرک ایجاد نا امنی در فضای مجازی این استان خبر داد. به گزارش پیک ملت؛ براساس اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه فتح استان این عناصر در پنج صفحه فضای مجازی با تشویش اذهان به دنبال