بانک ها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در حد انتظار همکاری نمی کنند

  پیک ملت؛ سید علی احمدزاده در این نشست بر افزایش صادرات محصولات غیرنفتی در استان تاکید کرد و گفت: مدت زیادی نیست که موضوع صادرات در استان مطرح شده است و رقم  ۲ میلیون دلاری صادرات رقم پایینی بوده است. بهگزارش پیک ملت؛  استاندار با اشاره به اینکه در حوزه صادرات به جایگاه مدنظر