سوالات مدرس دانشگاه خطاب به استاندار/ رفتارهای نمایشی و بدون اثر بر عمق جامعه دوامی ندارد

  پیک ملت؛  سید محمد قاضی نیا – مدرس دانشگاه و عضو شورای سردبیری پیک ملت جناب استاندار محترم با سلام پیرو نامه ای که در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ خدمت حضرتعالی بدون چشمداشت و از طرف جامعه دانشگاهی و فرهنگی نوشتم، انتظار آن میرفت حداقل هایی را در موارد پیشنهادی در نظر داشته باشید، چراکه با