رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد خبرداد: تصحیح الکترونیکی آزمونهای نهایی خرداد۱۴۰۲ در مراحل پایانی است

پیک ملت؛  رئیس اداره سنجش وپایش کیفیت اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت:تصحیح الکترونیکی آزمونهای نهایی خرداد۱۴۰۲ در مراحل پایانی است. به گزارش پیک ملت؛.یونس محمود زاده گفت: تصحیح الکترونیکی پاسخ برگ‌های آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۲ به صورت کشوری و بر اساس راهنمای تصحیح مورد تایید دبیرخانه راهبری کشوری دروس و گروههای